Võrdõigusvolinik kuulutab välja konkursi puuetega inimeste õiguste nõuniku kohale

26.01.2015

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik kuulutab välja avaliku konkursi puuetega inimeste õiguste nõuniku värbamiseks.

Puuetega inimeste õiguste nõuniku tööülesanneteks on võrdõigusvoliniku nõustamine puuetega inimeste õiguste, võrdse kohtlemise, teavitamise ning puuetega inimeste õiguste konventsiooni järelevalve teemadel; puuetega inimeste õiguste ja võrdse kohtlemise põhimõtet tutvustavate teabematerjalide kavandamine ja koostamine; puuetega inimeste sotsiaalmajanduslikku olukorda kaardistavate uuringute tellimine; puuetega inimeste õigusi ja võrdset kohtlemist käsitlevate koolituste ja seminaride, samuti nõuandva organi kohtumiste sisuline kavandamine ja elluviimine; igasugune võrdõigusvoliniku kantselei puuetega inimeste suunal tehtavate tegevuste toetamine ja korraldamine (sh poliitikasoovituste koostamine jms).

Konkursi võitnud kandidaadilt ootame tööle asumist niipea kui võimalik. Töö on täisajaga (40 h nädalas), ametniku teenistussuhe on tähtajatu, töökoht asub Tallinnas, Endla tn 10a. Töötasu kuus: 1494 eurot (bruto).

Kandideerimise tähtaeg 10. veebruar 2015

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei järgib värbamisel võrdse kohtlemise põhimõtet ning peab oluliseks töökollektiivi mitmekesisust. Kandideerima on oodatud kõik inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või puudest.

Voliniku kantselei tööruumid on ligipääsetavad ratastoolis inimesele. Vajadusel kohandatakse töökoht ja -vahendid sobivaks erivajadustega töötajale. Juhul, kui konkursi lõppvoorus on võrdsete kvalifikatsiooninäitajatega kandidaadid, eelistatakse puudega kandidaati.

Loe lähemalt kandidaadile esitatud nõuete ja konkursi kohta.