Konkurss puuetega inimeste õiguste nõuniku kohale

21.08.2015

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik kuulutas välja avaliku konkursi puuetega inimeste õiguste nõuniku värbamiseks.

Puuetega inimeste õiguste nõuniku tööülesanneteks võrdõigusvoliniku nõustamine puuetega inimeste õiguste, võrdse kohtlemise, teavitamise ning puuetega inimeste õiguste konventsiooni järelevalve teemadel; puuetega inimeste õiguste ja võrdse kohtlemise põhimõtet tutvustavate teabematerjalide kavandamine ja koostamine; puuetega inimeste sotsiaalmajanduslikku olukorda kaardistavate uuringute tellimine; puuetega inimeste õigusi ja võrdset kohtlemist käsitlevate koolituste ja seminaride, samuti nõuandva organi kohtumiste sisuline kavandamine ja elluviimine ning igasugune võrdõigusvoliniku kantselei puuetega inimeste suunal tehtavate tegevuste toetamine ja korraldamine (sh poliitikasoovituste koostamine).

Kandideerimise tähtaeg on 2. september. Vaata lähemalt, milliseid oskuseid on vaja edukaks kandideerimiseks.