Võrdõigusvolinik kutsub tasuta õigusnõustamisele Valgas

14.09.2015

Võrdõigusvoliniku kantselei kutsub 14. septembril tasuta õigusnõustamisele Valgas.

Nõustamisele oodatakse inimesi, kes kahtlustavad, et neid või nende lähedasi on koheldud ebavõrdselt nende soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, rassi või nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude, ametiühingu liikmelisuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

„Kui inimene on kogenud diskrimineerimist tööle kandideerides või palga saamisel, siis tasub kindlasti pöörduda meie poole. Anname nõu, mil viisil saab oma õigusi kõige paremini kaitsta,“ ütles võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper.

Diskrimineerimine on näiteks see, kui tööandja ei võta tööle naist, kelle peres kasvavad väikesed lapsed. Kui lapsehoolduspuhkuselt naasja ei saa pärast puhkust tagasi oma endisest töökohta. Kui tööandja jätab värbamisel kõrvale või koondab üle 50-aastase töötaja just tema vanuse pärast. Kui puudega inimest ei võeta tööle, sest tööandja ei soovi töökohta kohandada.

„Aitame inimestel oma õiguste kaitseks pöörduda ka töövaidluskomisjoni ja kohtusse. Möödunud aastal said diskrimineerimise tõttu kannatanud inimesed meie abiga oma tööandjatelt kokku ligi 71 000 eurot hüvitisi,“ sõnas Sepper.

Nõustamisele tulles võib jääda anonüümseks. Oodatud on ka esindusorganisatsioonide töötajad ja ametnikud, kes vajavad abi oma klientide nõustamisel.

Tasuta nõustamine toimub 14. septembril kell 13.30-15.30 Valgas Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas (Kungla 15).
Maakondlik õigusnõustamine toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames, mida rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.