Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku Nils Muižnieksi raport Eesti kohta

Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik Nils Muižnieks külastas 2013. aasta märtsis Eestit ning selle visiidi põhjal valmis raport inimõiguste olukorrast Eestis.

Raport käsitleb inimõiguste, iseäranis laste õiguste olukorda Eestis, majanduskriisi mõju inimeste põhiõigustele ning inimõiguste eest seisvate institutsioonide sõltumatust ja tõhusust.

Inimõiguste volinik kohtus Eestit külastades Eesti välisministri, ministeeriumide, Riigikogu,  soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ja õiguskantsleri kantselei esindajatega.

Raportit saab lugeda SIIT