Kantselei

Võrdõigusvoliniku kantselei  toetab volinikku tema tegevuses. Kantselei töötajad nõustavad voliniku kantseleisse pöördunud inimesi diskrimineerimise vaidlustes, peavad ühendust teiste institutsioonide ja organisatsioonidega Eestis, Euroopa Liidus ja mujal. Samuti täidavad teisi voliniku poolt antud korraldusi.

Kantselei töökorraldus on kindlaks määratud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ning kantselei põhimääruses.