ÜKP fondide võrdsete võimaluste edendamise võrgustumiskohtumine (1/2016)

EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalneÜKP fondide võrdsete võimaluste edendamise võrgustumiskohtumine toimus 20. aprillil kell 10.00-12.00 Sotsiaalministeerirumis (Gonsiori 29).

Kohtumisel tutvustasime kompetentsikeskuse teenuseid ja koostatud infomaterjale. Rääkisime võrdsete võimaluste läbiva teema rakendamisel esile kerkinud probleemidest ja abist, mida kompetentsikeskus saaks pakkuda. Vahetasime kogemusi ja arutasime heade praktikate võrgustiku moodustamise võimalusi.

Ajakava

ÜKP kompetentsikeskuse tegevused ja pakutavad teenused

Võrdsete võimaluste edendamise võrgustik- arutelu