Töötajad

Liisa_Pakosta_1731

 

 

 

 

 

 

 

Liisa-Ly Pakosta
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
kõrgharidus, ajalugu ja pedagoogika (MA)
telefon +372 5026 191
liisa.pakosta[at]volinik.ee

Siiri Grünbaum
Voliniku nõunik
kõrgharidus, õigusteadus (MA)
telefon + 372 6269 059
siiri.grunbaum[at]volinik.ee

Kristi Reindla
Nõunik
kõrgharidus, õigusteadus (LL.M)
kristi.reindla[at]volinik.ee

Kaidor Kahar
Nõunik
kõrgharidus, audiovisuaalkunstid (BA)
kaidor.kahar[at]volinik.ee

Merit Ulvik
Nõunik
kõrgharidus, õigusteadus (LL.M)
merit.ulvik[at]volinik.ee

Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Liivi Pehk
Juht
kõrgharidus, sotsiaalteaduste kraad (MA)
telefon +372 6269 059
liivi.pehk[at]volinik.ee

 

Projekt BREAK! – ületades soolisi stereotüüpe Euroopas ristmeedia abil

Maria Tiidus
Projektijuht
kõrgharidus, sotsiaalteaduste kraad (BA)
telefon:+372 5885 3228
maria.tiidus[at]volinik.ee