Soolise võrdõiguslikkuse edendamise kaksikstrateegia

1995. aastal Pekingis toimunud naiste IV maailmakonverentsil lepiti kokku, et soolise võrdõiguslikkuse edendamisel hakatakse rakendama kahte teineteist toetavat ja täiendavat strateegiat: ajutisi erimeetmeid ja soolõimet.

Ajutised erimeetmed
Soolõime