Naiste ja meeste võrdsed võimalused

Naiste ja meeste võrdsed võimalused on soost, soorollidest, stereotüüpsetest hoiakutest ja eelarvamustest tulenevate tõkete puudumine majanduslikus, poliitilises ja sotsiaalses elus osalemisel.