Koolitused ja ümarlauad

Erinevate spetsialistide ja ekspertide teadmiste ja oskuste suurendamiseks toimuvad 2013.-2015. aastal mitmed koolitused:

  • Tööinspektsiooni ja töövaidluskomisjonide töötajate koolitamine soolise võrdõiguslikkuse seaduse nõuetest
  • tööandjate koolitamine soolise võrdõiguslikkuse seaduse nõuetest
  • eriseminarid võrdõiguslikkuse ekspertidele aktuaalsetel teemadel
  • koolitus psühholoogidele ja nõustajatele diskrimineerimisohvrite nõustamise teemal

Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

Norway Grants