Seksuaalne ahistamine

Seksuaalne ahistamine on seksuaalse olemusega käitumine või tegevus, mis alandab inimese väärikust. Seksuaalne ahistamine võib olla sõnaline, mittesõnaline (näiteks žest või pilt) või füüsiline. Eelkõige peetakse silmas käitumist ja tegevusi, mis loovad häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna. Seksuaalne ahistamine on näiteks see, kui tööandja või kolleeg, klient või klienditeenindaja teeb teisele inimesele soovimatuid lähenemiskatseid, otsib füüsilist kontakti ja teeb äraütlemisest hoolimata korduvaid ettepanekuid seksuaalsuhete loomiseks. Seksuaalne ahistamine on ka see, kui tööandja, ülemus, klient või mõni teine isik, kes on võimupositsioonil, kasutab oma positsiooni ära selleks, et mõjutada või sundida alluval positsioonil olevat inimest astuma temaga intiimsuhetesse, tegema seksuaalse olemusega tegusid või muud taolist. Loe rohkem siit.