Soorollid

Soorollid on konkreetses kultuurikontekstis ühiskondlikult aktsepteeritud ja ootuspärased naiste või meestega seonduvad käitumisviisid. Eri ajastutel ja eri ühiskondades on domineerinud küllalt erinevad arusaamad sellest, millised tegevused ja milline käitumisviis on sobiv naistele, milline meestele.