Väikeettevõtete kasvumudeli näide

Projekt on suunatud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) kasvumudelite arendamisele maakondades. Projektis kavandatud valdkonna hetkeolukorra analüüs hõlmab ülevaadet erinevate regioonide VKEde kasvumudelitest.

Kavandades hetkeolukorra analüüsi sugupoolte kaupa, tuleks lisaks veel uurida:

  • millistes tegevusvaldkondades tegutsevad peamiselt meessoost ettevõtjad ja millistes naissoost ettevõtjad;
  • millised on ettevõtete kasvumudelid nendes tegevusvaldkondades, kus tegutsevad peamiselt mehed ja millised nendes, kus tegutsevad peamiselt naised;
  • millised on ettevõtete laiendamise võimalused ja takistused nendes valdkondades, kus tegutsevad peamiselt mehed ja nendes, kus tegutsevad peamiselt naised?

On teada, et töövaldkond on tugevasti segregeeritud ning mehed ja naised on koondunud erinevatele tegevusaladele. Asjakohane oleks mõelda läbi, kas erinevate tegevusalade (nn peamiselt meeste ja peamiselt naiste tegevusalade) jaoks on vaja välja arendada eri tüüpi kasvumudeleid. Analüüsida tuleb, kuidas tagada võrdväärsed võimalused ettevõtete laiendamiseks nendel tegevusaladel, kus tegutsevad peamiselt mehed ja nendel, kus tegutsevad peamiselt naised.

On teada, et üldise hoiakuna peetakse teenindussfääris tegutsevaid ettevõtteid mitte nii tähtsaks kui tehnoloogiasektoris tegutsevaid ning seetõttu on teenindussfääri ettevõtetele (kus tegutseb rohkem naisi) raskem saada rahastust. Uurida on ka vaja, kas meessoost ja naissoost ettevõtjatel on ettevõtete laiendamisel, sh näiteks ka eksportturgudele laienemisel, erinevad koolitus- või muud laadi toetuse vajadusi. Näiteks on naisettevõtjad tihti väiksema riskivalmidusega kui mehed ja nende loodud ettevõtted on enamasti väiksema käibega.

Samas näitavad uuringud, et naiste omandis olevad ettevõtted investeerivad töötajate koolitusse rohkem kui tööandjad üldiselt ning et kaks kolmandikku koolitusest on suunatud juhtivate töötajate juhioskuste parandamisele. Seega on investeeringud nendesse naiste omandis olevatesse ettevõtetesse, mis on orienteeritud majanduskasvule, tõenäoliselt tasuvamad kui investeeringud ettevõtetesse üldiselt. Toetuste ja teenuste kavandamisel tuleks neid erisusi arvesse võtta ja vastavalt kavandada tegevusi nii, et nii meessoost kui ka naissoost ettevõtjate vajadused oleksid kaetud.