Voliniku ettekandeid avalikel üritustel 2005

14.12.2005 „Gender Equality Commissioner: priorities of work and further steps regarding supervision of the implementation of Gender Mainstreaming”, Phare partnerlusprojekti „Eesti avaliku sektori haldussuutlikkuse tõstmine soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise rakendamiseks” lõpukonverentsil

12.12.2005 „Perevägivalla tõkestamise õiguslikud võimalused”, Tartu Saksa Kultuuri Instituudi, SA Domus Dorpatensis ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse seminaril „Vägivald minu ümber”

10.12.2005 „Mitmekesisus tugevdab demokraatiat”, Eesti Naisliidu 85. aastapäeva konverentsil

24.11.2005 tutvumisõhtul Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuses

19.11.2005 Rapla Naiste Ümarlaual

17.-18.11.2005  „Estonia’s legislative and practical background on paternity leave”, rahvusvahelisel konverentsil „Fathers and paternity leave: Men do it!” Vilniuses

11.-12.11.2005  „Sooline võrdõiguslikkus seadustes – edendamine ja kaebuste lahendamine”,  Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu seminaril „Võrdõiguslikkusest Eestis”

06.-08.10.2005  „Gender and Power in Estonia”, rahvusvahelisel konverentsil „WoMen and Democracy” Peterburis