Millal volinik saab aidata?

Võrdõigusvoliniku ülesanded ja pädevus on kirjas võrdse kohtlemise seaduses. Volinik saab aidata küsimustes, mis puudutavad soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse rakendamist. Näiteks võib tööandja või riigiasutus küsida nõu, mida tähendab seadusega ettenähtud kohustus edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust. Samuti võib tööandjat huvitada, kuidas vältida oma töökollektiivis diskrimineerimist, kuidas viia läbi värbamisi või kujundada oma palgasüsteemi.

Iga inimene võib küsida volinikult nõu ja abi, kui ta arvab, et teda on ebavõrdselt koheldud tema soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, nahavärvuse, usutunnistuse või muude veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse identiteedi (st lesbiks, biseksuaaliks või geiks olemise) tõttu.

Volinik aitab, kui inimene on kogenud seksuaalset ahistamist või ahistamist seoses sellega, kes ta on. Näiteks kui tema seksuaalne identiteet või nahavärvus on olnud põhjuseks, miks teda solvatakse, alandatakse või kiusatakse.