Kelle poole pöörduda?

Kui sa arvad, et sind on seksuaalse identiteedi tõttu ebavõrdselt koheldud, siis tasub võtta ühendust soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuga. Voliniku kantselei annab tasuta õiguslikku nõu  selle kohta, kas kedagi on ebavõrdselt koheldud ja kuhu oma õiguste kaitseks pöörduda. Volinik abistab inimesi ka kaebuste ja hagide esitamisel töövaidluskomisjoni või kohtusse.

Voliniku poole saab oma küsimusega pöörduda vabas vormis e-kirja teel aadressil info@svv.ee või kasutades meie avalduse vormi.

Kodanike vastuvõtt toimub igal kolmapäeval kell 10.00 – 14.00 aadressil, Endla 10a (I korrus). Palume oma tulekust kas telefoni või kirja teel ette teada anda ning kirjeldada lühidalt oma muret.

Voliniku kantseleisse võib ka helistada ja saada tasuta õigusnõu tööpäevadel 9.00 – 17.00. Meie telefon on: 6 269 059

Igal inimesel on õigus pöörduda võrdse kohtlemisega seotud töövaidluse lahendamiseks ka otse töövaidluskomisjoni ja kohtu poole.

Seksuaalse sättumuse tõttu diskrimineerimise kahtluse puhul võib pöörduda ka õiguskantsleri poole. Eesti Vabariigi õiguskantsler on ka lasteombudsman, kes kaitseb ja edendab laste õigusi.

Voliniku, töövaidluskomisjoni või kohtu poole tasub pöörduda ka selleks, et mõjutada laiemalt inimeste käitumist. Kui lubamatu käitumine jääb tagajärjeta, siis kannatavad selle all eeldatavasti veel ka teised inimesed. Reageerides ebaõiglusele, anname oma panuse, et selline asi ei korduks.

Lesbide, geide, biseksuaalsete ja transsooliste inimeste huvisid esindab Eesti LGBT Ühing.
Eesti LGBT Ühing pakub murede korral ka tasuta psühholoogilist nõustamist.