Mitme tunnuse tõttu diskrimineerimine

Mitme tunnuse tõttu diskrimineerimine tähendab, et ebavõrdne kohtlemine leiab aset mitme erineva tunnuse koosmõjul. Näiteks võidakse inimest mõnes olukorras kohelda ebavõrdselt kas tema vanuse ja soo tõttu või vanuse ja puude tõttu. Samuti vanuse koosmõjul mõnede teiste tunnustega nagu rahvus, usuline veendumus või seksuaalne sättumus.

Kui iga tunnuse mõju ebasoodsamale kohtlemisele on võimalik eristada, siis nimetatakse seda liitdiskrimineerimiseks (multiple discrimination). Kui tunnuste mõju ei ole võimalik eristada,  siis nimetatakse seda läbipõimuvaks diskrimineerimiseks (intersectional discrimination). Näiteks ajalooliselt on sellisteks läbipõimuva diskrimineerimise juhtumiteks olnud intellektuaalse häirega naiste sundsteriliseerimine.

Uuringute järgi on kaheksa protsenti üle 55-aastastest eurooplastest kogenud vanuselist diskrimineerimist, kusjuures naised on kogenud ebavõrdset kohtlemist kaks korda sagedamini.

Näiteks eelistab tööandja värbamisel nooremat meessoost kandidaati eakamale ja pikaajalise töökogemusega naissoost kandidaadile, tuues põhjenduseks, et töö nõuab tihti lähetustes viibimist ja kodust eemal olemist. Puudega noored naised võivad kogeda ebavõrdset juurdepääsu viljatusravile. Samuti eelistavad tervishoiutöötajad tihti suhelda nende hooldajatega, mitte nendega otse.