Haridus ja teadus

Võimalus õppida peab olema võrdne kõikidele inimestele, sõltumata tema vanusest, soost, rahvusest, sotsiaalsest seisusest, poliitilistest veendumustest, tervisest jm.

Sooline võrdõiguslikkus   hariduses tähendab võrdset juurdepääsu kõikidele haridusastmetele ja –valdkondadele , mis peaks looma kõigile tütarlastele ja poistele, naistele ja meestele võrdsed võimalused saada formaalset  ja  mitteformaalset haridust.

Soolise võrdõiguslikkuse seadus kohustab ministeeriume ning haridus- ja teadusasutusi soolist võrdõiguslikkust edendama. Selleks, et ebavõrdsust märkama hakata, tuleb alustada statistiliste andmete analüüsidest ning sootundlikest uuringutest, kokku leppida selgetes eesmärkides sugude ebavõrdsuse vähendamisel ja otsustada rahvusvahelise kogemuse najal, millised on Eesti jaoks sobivad ja tõhusad meetmed.

Loe edasi:

Üldharidus

Kutse- ja kõrgharidus

Teadus