Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Ajutised erimeetmed

Ajutised erimeetmed on suunatud ühele sugupoolegrupile ja nende eesmärk on vähendada soolist ebavõrdsust.

Ajutisi erimeetmeid on väga erinevaid. Näiteks võib tuua abinõud, mis loovad laialdasemaid kutseõppe või tööalaseid võimalusi meestele, et nad saaksid töötada sektorites, kus tavapäraselt mehed ei ole töötanud või kus neid töötab vähe. Samuti on erimeetmeks naistele kõrgematele vastutustasanditele ligipääsu tagamine, motiveerides tööandjaid naisi tööle võtma ja edutama. Kasutusel on ka alaesindatud sugupoole esindajatele suunatud edutamismeetmed või stiimulid, millega innustatakse neid kandideerima kas koolitusele või töökohale. Samuti võib kehtestada kvoote, et kaasata naisi või mehi otsustamistasandeile, kust nad olid varem kõrvale tõrjutud ja kus nad on ikka veel alaesindatud.

Kui tunned, et Sind on ebavõrdselt koheldud, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.