Volinik illustration Volinik illustration

Anname üürisuhetes kõigile võrdse võimaluse

Põhiseaduse järgi on kõik seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste veendumuste või muude veendumuste, samuti varalise või […]