Volinik illustration Volinik illustration

Ministeeriumi hinnangul on raudteeülekäigud ratastoolis inimestele ohutud