Volinik illustration Volinik illustration

Tööturg ei väärtusta meeste ja naiste inimkapitali võrdselt