Volinik illustration Volinik illustration

Uuring: innovatsioon ning automatiseerimine suurendab naiste ja meeste palgalõhet