Volinik illustration Volinik illustration

Eesti sooline palgalõhe on kõrgeim Euroopa Liidus