Volinik illustration Volinik illustration

Seadusandlus

Võrdse kohtlemise seadus Võrdse kohtlemise põhimõte on kantud ideest, et kõik inimesed on oma õigustelt võrdsed. Õigus seaduse võrdsele kaitsele kuulub inimese põhiõiguste hulka ning see […]