Volinik illustration Volinik illustration

Eriliste vajadustega lapsel on õigus saada just temale vajalikku abi kodu lähedal asuvas koolis

Igal lapsel on õigus õppida oma kodu lähedal asuvas koolis. Kui lapsel on erilisi vajadusi, võib ta koolis abi vajada. Kool peab aitama last just sel […]