Volinik illustration Volinik illustration

InWeGe

Taustainfo InWeGe (Income, Wealth, Gender) projekt pakub innovatiivset ja statistikapõhist veebirakendust peamiselt naistele, et nad saaksid otsustada ja teha paremaid valikuid tööturul. Projekti käigus seiratakse majandusteaduslaste […]