Volinik illustration Volinik illustration

Konverentsil arutatakse soolise pensioni-, vara- ja palgalõhe üle

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik kutsub kõiki huvilisi projekti InWeGe (Income, Wealth and Gender) e-lõpukonverentsile „Soolised lõhed palkades, pensionides ja varades: teadustulemused ja veebirakendused“, mis toimub 30. […]