Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas edutamist soodustavale koolitusele saatmisel tohib eelistada nooremat töötajat, kui võrreldava töökogemusega kandidaat läheneb pensionieale?

Ei tohi. Koolitusele saatmisel ei ole lubatud eelistada töötajaid vanuse järgi ega teha valikut tööga mitteseotud kriteeriumide alusel. Näiteks stereotüüpse eelduse põhjal, et vanaduspensioni ea saabumisel läheb inimene töölt ära. Ainult töötaja ise võib teha valiku, kas ja millal ta soovib töösuhte korraliselt üles öelda.

Otsuse tegemisel tuleb lähtuda varem välja töötatud reeglitest, mis kehtivad ühtemoodi igas vanuses töötajatele, eelkõige tuleb arvesse võtta teadmisi, oskusi ja kogemusi. Üldjuhul annab pikem tööstaaž nii kogemusi kui ka teadmisi, mistõttu peaks see andma töötajale eelise nii edutamisel kui ka koolitusele saatmisel.

Inimese vanuse tõttu halvem kohtlemine ümber- või täiendusõppe võimaldamisel ja edutamisel loetakse diskrimineerivaks tegevuseks ja see on keelatud.
VõrdKS § 2 lg 2 p 1 ja p 3

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.