Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas elukohajärgne põhikool saab keelata tüdrukutele pükste kandmise ning nõuda neilt vaid seeliku kandmist?

Kui elukohajärgse munitsipaalpõhikooli tütarlapsed on kohustatud koolis kandma seelikut ning neil on keelatud kanda koolis pükse, aga samaealised poisid tohivad samal ajal koolis pükse kanda, on tegu soolise diskrimineerimisega. Sellisel juhul on tütarlastele nende soost tulenevalt seatud piirav nõue ja neid on koheldud poistest teistmoodi ja halvemini.

Nõue ei ole objektiivselt põhjendatud ning põhineb üksnes soostereotüüpidel. Oluliseks asjaoluks on siinjuures see, et tegemist on elukohajärgse munitsipaalpõhikooliga ehk kooliastmega, mis on kohustuslik ja kooli tüübiga, kuhu õpilane määratakse omavalitsuse poolt. Vabatahtlikes koolitüüpides või -astmetes võib teoreetiliselt olla erinevaid riietusnõudeid, kuna juhul, kui need õpilasele ei sobi, saab ta vaba tahte alusel valida muu kooli. Elukohajärgse munitsipaalkooli õpilastel selline võimalus puudub.

Võrdne kohtlemine tähendab, et võrdses olukorras olevaid inimesi tuleb kohelda võrdselt – kõigil inimestel peavad olema samas olukorras võrdsed võimalused. Nii otsene kui ka kaudne sooline diskrimineerimine on keelatud. Otsene sooline diskrimineerimine leiab aset, kui ühte isikut koheldakse tema soo tõttu halvemini kui teist isikut samalaadses olukorras.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda võrdsete võimaluste voliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.