Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas kandidaadi, kes küll omab nõutud kogemust ja oskusi, tohib värbamisel kõrvale jätta seepärast, et ta ei sulanduks tööandja arvates teistest töötajatest erinemise tõttu kollektiivi?

Ei tohi. Kui kandidaadi kõrvalejätmise põhjuseks on ainuüksi tema sugu, siis on sellise käitumise puhul tegemist otsese soolise diskrimineerimisega (SoVS § 5 lg 1; § 6 lg 1).

Näiteks, kui koolis töötavad õpetajatena vaid naised, ei tohi õpetajaks kandideerivat meest kõrvale jätta, arvates, et tõenäoliselt oleks tal ainult naistest koosnevas kollektiivis ebamugav.

Samuti ei tohi vajaliku kvalifikatsiooni ja kogemusega kandidaati kõrvale jätta ainult seepärast, et ta erineb juba olemasolevatest töötajatest nahavärvuse, rahvuse, vanuse, usutunnistuse või veendumuste, seksuaalse sättumuse või puude olemasolu tõttu (VõrdKS § 1 lg 1).

Kui tööandja on mures selle pärast, et teisest soost, nahavärvusest, rahvusest või teises vanuses kolleeg võib ennast kollektiivis ebamugavalt tunda, siis tuleks analüüsida, mis seda muret põhjustab. Kas selle põhjuseks on tööandja varasem kogemus? Või on tööandja kartuse põhjuseks tema enda eelarvamused? Seejärel tuleks keskenduda sellele, et erinevad töötajad tunneksid end kollektiivis mugavalt, et erinevate vajadustega oleks arvestatud ning töötajad oleksid kaitstud ahistamise eest.

SoVS § 1 lg 1, § 5
VõrdKS § 1 lg 1

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.