Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas kandidaadi tohib värbamisprotsessis kõrvale jätta, kuna ta kuulub erakonda?

Ei tohi. Töölesoovijat ei tohi kõrvale jätta põhjusel, et ta kuulub erakonda. Veendumuste põhjal loodud ühingu liikmeks olek on inimese õigus omada veendumusi. Põhiseaduse kohaselt ei tohi kedagi diskrimineerida poliitiliste või muude veendumuste tõttu.

Tööandja peab värbamisel valiku tegema kandideerija tööle sobivuse põhjal, võttes arvesse tööstaaži, haridust, töökogemusi ja muid konkreetse töö jaoks selgeid eeliseid andvaid oskuseid. Kui valiku tegemisel on aluseks muud, tööga mitte seotud asjaolud, nagu parteisse kuulumine või poliitilised veendumused, siis on tegemist otsese diskrimineerimisega. Selline kriteerium seab tööle soovija tema poliitiliste veendumuste tõttu halvemasse olukorda, kui on apoliitilised isikud.

Keelatud on ka töötaja mõjutamine veendumuste muutmiseks, näiteks seades apoliitilisuse töölevõtmise või töötamise jätkamise eeltingimuseks. Põhiseaduse alusel on igaühel õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma. Inimese veendumused ei mõjuta tema töö tulemuslikkust ega tööga hakkamasaamist.

Ainult juhul, kui see on ette nähtud eriseaduses, on võimalik kandidaat kõrvale jätta erakonda kuulumise tõttu. Näiteks kohtunik ega politseiametnik ei või olla erakonna liikmed. Samas ei tohi inimese erakondlikku kuuluvust seada eeltingimuseks töö saamisel, kui tegemist ei ole poliitilise ametikohaga.

Võrdse kohtlemise kohustus kehtib ka hariduses ja lastega töötavate töötajate kohta. Keelatud on värbamisel või töösuhetes lähtuda arvamusest, et lapsi peaks kaitsma erakondliku kuuluvusega koolidirektori või õpetaja eest.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda võrdsete võimaluste voliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.