Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas mind võib halvemini kohelda, kui ma hooldan puudega pereliiget?

Kui peres kasvab laps, kes vajab puude tõttu pidevat järelevalvet, seab see puudega lapse vanematele piirangud töötamiseks. Raskemal juhul ei saa üks vanematest üldse töötada. Sellisel juhul vajab riigi abi ühe inimese asemel kaks. Kirjeldatud olukorras võib ka lapsevanem sattuda diskrimineerimise objektiks puude tõttu.

Kohtupraktikas on leitud, et kui keegi on diskrimineerimise objektiks mis tahes omaduse tõttu, võib ta tugineda asjakohasele direktiivile isegi siis, kui tal endal ei ole ühtegi neist omadustest. See tähendab, et diskrimineerimise objektiks olev isik ei pea olema ise puudega, piisab sellest, kui teda koheldakse ebavõrselt tema pereliikme tõttu.

Järelikult laieneb seaduse kaitse ka inimesele, kes hoolitseb puudega inimese eest. Diskrimineerimiseks loetakse sel juhul puudega või ilma puudeta lapsevanema ebavõrdset kohtlemist tema puudega lapse tõttu.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda võrdsete võimaluste voliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.