Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas puudega töötaja jaoks peab lisaks tema isiklikele töövahenditele kohandama ka muu (töö)keskkonna (ühisruumid, ühisüritused jms)?

Jah. Puudega inimeste jaoks töökeskkonna kohandamisel peab tööandja looma tingimused, et puudega inimesed saaksid ilma kõrvalise abita kasutada lisaks oma töökohale ka üldkasutatavaid ja olmeruume, sealhulgas koosoleku, koolituse, ühisürituste ruume ja puhkeruume.

Puudega töötaja töö, töövahendid ja töökoht tuleb kohandada tema kehalistele ja vaimsetele võimetele. Kohandamine seisneb tööandja ehitise, tööruumi, töökoha või töövahendi puudega isikule ligipääsetavaks ja kasutatavaks muutmises. See nõue kehtib ka üldkasutatavate liikumisteede ja olmeruumide kohta, mida puudega töötajad kasutavad (TTOS § 101 lg 4).

Ehitusseadustiku järgi peab ehitis vastama nõuetele, mis arvestavad puudega inimeste erivajadusi (EhS § 11 lg 2 p 8, lg 4). Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele kehtestatakse majandus- ja taristuministri määrusega.

Erivajadus võib olla seotud ka töötaja vanusega või muude füüsiliste eripäradega.

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.