Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas sama ja võrdväärse töö eest sama palga maksmise nõue kehtib ainult palga kohta või peavad ka hüved ja mitterahalised tasud olema võrdsed?

Sama ja võrdväärse töö eest võrdse palga maksmise nõue kehtib nii töötasu kui ka töösuhtest tulenevate muude hüvede kohta (SoVS § 6 lg 2 p 3).
Töötasu all mõeldakse tööandja poolt töötajale makstavaid summasid, sealhulgas kõiki palga koostisosasid, mille maksmise aluseks on seadus või tööleping, näiteks ajapalk, tükipalk, astmepalk, tulemustasu, lisatasud, preemiad.

Töösuhtega seotud hüvede all mõeldakse igasuguseid soodustusi ja hüvitisi, sealhulgas mitterahalisi, mille saamise õigus tuleneb töötajale konkreetsest töösuhtest, näiteks ametiauto, tasuta parkimine, telefoniarvete osaline hüvitamine, tasuta osalemise võimalus tööandja poolt korraldatud üritusel jms.

Samasuguse töö eest peab tööandja maksma meestele ja naistele võrdset tasu nii töötasu kogusummas kui ka kõigi palga koostisosade puhul eraldivõetuna, samuti kõigi töösuhtest tulenevate soodustuste ja hüvituste osas, sealhulgas ka mitterahaliste soodustuste osas.
SoVS § 6 lg 2 p 3

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.