Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas seadus lubab suunata tööpakkumisi ainult naistele või ainult meestele?

Tööpakkumine ei tohi olla suunatud üksnes naistele või vaid meestele (SoVS § 8).

Samuti ei luba seadus eelistada värbamisolukorras kandidaati ainult tema soo tõttu, kui ta ei ole vähemalt sama pädev töökohta täitma kui vastassoost kandidaat (SoVS § 5 lg 1, § 6 lg 1). Seda isegi juhul, kui selles organisatsioonis töötavad ainult või peamiselt kas mehed või naised. Seesuguse tööpakkumise puhul on tegemist otsese diskrimineerimisega.

Sellest otsese diskrimineerimise keelust võib erandi teha ainult seaduses ette nähtud juhtudel, kui erandi tegemiseks on objektiivsed põhjused. Näiteks kui töö olemuse tõttu on tingimata vaja ühest või teisest soost töötajat (SoVS § 5 lg 2 p 4). Selline olukord esineb näiteks juhul, kui teater otsib ühest või teisest soost osatäitjat etendusse või agentuur modelli naiste või meeste rõivaste esitlemiseks. Samuti võib isiklikuks hooldajaks otsida endaga samast soost inimest.

Teiseks lubatud erandiks on olukord, kui rakendatakse ajutisi erimeetmeid, mis annavad eeliseid alaesindatud soole või vähendavad soolist ebavõrdsust (SoVS § 5 lg 2 p 5). Nii näiteks võib ettevõtja juhul, kui organisatsioonis töötab juhtivatel ametikohtadel naisi märkimisväärselt vähem kui mehi, luua just naistele suunatud koolitus- või mentorlusprogrammi.

Värbamisel ei saa tähelepanuta jätta ka kaudse diskrimineerimise keeldu (SoVS § 3 lg 1 p 4, § 5 lg 1). Nii näiteks ei tohi värbamise eeltingimuseks seada ebamõistlikke ja tööülesannetega mitte seonduvaid pikkuse või füüsilise jõu, katkematu töötamise või hoolduskohustuse puudumise nõudeid.
SoVS § 8

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.