Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas tohib lõpetada töölepingu asutuse töötajaga, kui selgub, et tal on juhi erakondlikust kuuluvusest erinev erakondlik kuuluvus, et ta kuulub kogudusse või kui tal on samast soost elukaaslane?

Ei tohi. Võrdselt kohtlemise põhimõte kehtib ühtemoodi nii avalikus kui erasektoris. Aluseks on arusaam, et kõik inimesed on õigustelt võrdsed ning võivad arendada oma võimeid ja teha valikuid eelarvamustest tulenevate piiranguteta. Inimese võime teha tööd ei sõltu tema erakondlikust kuuluvusest, usutunnistusest või seksuaalsest sättumusest.

Kui personaliotsuste tegemisel kohtleb tööandja erakondadesse kuulujaid, mõne usutunnistuse järgijaid või geisid, lesbisid või biseksuaalseid inimesi halvemini kui teisi töötajaid, siis on tegemist diskrimineerimisega vastavalt veendumuste või seksuaalse sättumuse tõttu (VõrdKS § 2 lg 2 p 2) ja see on keelatud.

Erandeid võrdse kohtlemise põhimõttest saab rakendada ainult seaduses lubatud põhjustel.

Nii töölepingu seaduse järgi kui ka avaliku teenistuse seaduse järgi võib töölepingu üles öelda või teenistussuhte lõpetada üksnes seaduses sätestatud alusel, mis tähendab ka seda, et töösuhte lõpetamise põhjuseks ei tohi olla veendumused, usk ega seksuaalne sättumus.

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.