Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas tööandja peab kohtlema võrdselt erinevaid perekondi, kui pakub oma töötajatele seaduse nõuetest soodsamaid töö ja pereelu ühitamise võimalusi?

Jah. Tööandja peab oma töötajatele lapsevanemaks olemise ja perekondlike kohustuste täitmise eest antavaid hüvesid jagama võrdsetel alustel (SoVS § 3 lg 1 p 3 ja § 6 lg 2 p 1, 3 ja 4).

Kui tööandja maksab väga hea ja kiiduväärse algatusena oma lastega töötajatele lisasoodustusi, hüvitisi või toetusi (näiteks toetust lapse sünni puhul või esimese koolipäeva puhul), võimaldab kasutada paindlikku tööaega või kaugtööd, teeb lastele jõulukingituse või jõulupeo, pakub võimalust kasutada koos lastega tasuta spordisaali vms, siis peab võrdselt kohtlema lapsi kasvatavaid töötajaid sõltumata perekonna vormist, milles laps kasvab.
Perekondlike kohustuste täitmise eest töötajatele hüvede andmisel ei saa tööandja lapsi kasvatavaid töötavaid vanemaid või laste hooldajaid eristada vanuse (näiteks kui lapsi kasvatab vanavanem) või seksuaalse sättumuse järgi (näiteks kui laps kasvab samasooliste vanematega peres) (VõrdKS § 2 lg 2 p 2 ja lg 3).

Kui tööandja pakub oma töötajatele seaduse nõuetest soodsamaid töö ja pereelu ühitamise võimalusi, kuid ei laienda neid õigusi kõigile töötajaile, kes kasvatavad lapsi, siis loetakse tööandja tegevus diskrimineerivaks.
Ka laste kasuvanemaid, lapsendatud laste vanemaid või kasu- või hoolduspere vanemaid ei tohi hüvede jagamisel ebasoodsamalt kohelda. Kui tööandja annaks soodustusi vaid töötajatele, kes on oma laste bioloogilised vanemad, võib see olla kaudselt diskrimineeriv teiste lapsi kasvatavate isikute suhtes. Samuti ei saa tööandja eeldada, et igal lapsel oleks kaks vanemat.
Täiendavate soodustuste tegemist üksikvanematele, lasterikastele peredele või näiteks majanduslikult raskemas olukorras olevale perele ei loeta seevastu diskrimineerimiseks. Samuti ei loeta diskrimineerimiseks eeliste või soodustuste loomist ainuüksi nendele töötajatele, kes hooldavad oma perekonnaliikmeid.
SoVS § 6 lg 2 p 1, 3 ja 4
SoVS § 5 lg 1
VõrdKS § 2 lg 2 p 2 ja lg 3

Tööandja käitumine loetakse ebavõrdseks, kui ta kohtleb töötajat halvemini raseduse, perekondlike kohustuste täitmise, sünnitamise, lapsevanemaks olemise või mõne muu soolise kuuluvusega seotud asjaolu tõttu (soolise võrdõiguslikkuse seadus § 6 lg 2).

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.