Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas tööandja võib inimest värbamisel kohelda ebasoodsamalt seoses tema lähedase (nt lapse, vanema) puudega?

Ei tohi. Perekondliku hoolduskohustuse täitmise tõttu ei ole lubatud töötajat halvemini kohelda ka värbamisel.

Üldjuhul kaitseb otsese diskrimineerimise keeld inimest, kellel on endal seaduses nimetatud tunnus. Euroopa Liidu õigusnormide tõlgendamisel on aga leitud, et puudel põhineva diskrimineerimise eest peaksid liikmesriigid kaitsma ka neid inimesi, kes on seotud puudega inimesega pere- või muude suhete tõttu, näiteks kui töötajal on puudega laps.

Euroopa Kohus on oma otsuses C-303/06 Coleman versus Attridge Law and Steve Law leidnud, et diskrimineerimise keelu reguleerimisala, mis puudutab puuet, ei ole piiratud ainult inimestega, kellel on endal vastav tunnus. Diskrimineerimisega võib tegemist olla ka juhul, kui inimesel endal ei ole diskrimineerimisega seotud tunnust, kuid teda koheldakse ebasoodsamalt selle tõttu, et ta on lähedalt seotud vastavat tunnust omava isikuga.

Seega kui selgub, et tööle soovijal on puudega laps ning ta jäetakse seetõttu värbamisel, koolitusele saatmisel või edutamisel kõrvale, siis on tegemist mitmese diskrimineerimisega. Sel juhul toimub diskrimineerimine nii perekondlike kohustuste täitmise kui ka puude tõttu (SoVS § 3, lg 1, p 3; SoVS § 6 lg 2 p 1VõrdKS § 2 lg 2 p 1).
SoVS § 5 lg 1
VõrdKS § 2 lg 2 p 1

ˇKäesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.