Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas tööandja võib töötaja vallandada seksuaalse sättumuse tõttu?

Seksuaalseks sättumuseks peetakse homo-, bi- või heteroseksuaalsust ehk seda, kellega eelistab inimene luua lähisuhteid. Tulenevalt võrdse kohtlemise seadusest ei tohi inimest diskrimineerida ehk ebasoodsamalt kohelda tema seksuaalse sättumuse tõttu.

Tihti ei julge inimesed avalikustada oma seksuaalset identiteeti eelkõige selle tõttu, et tuntakse end ebakindlalt ning kardetakse teiste inimeste suhtumist. Samuti arvatakse, et tööandja võib töötajasse suhtuda teistmoodi, kui teab viimase suhte-eelistusi. Selline olukord võib luua töötaja jaoks ebameeldivaid situatsioone ning tekitada isegi vaenulikku ja alandavat õhkkonda. Kuigi tööl olles tuleks era- ning tööelu lahus hoida, on seda tihtipeale raske teha, kuna kohvipauside ajal räägitakse ikka möödunud nädalavahetusest või elukaaslasest ja perekonnast.

Võrdse kohtlemise seaduse kohaselt ei tohi tööandja lõpetada töösuhet töötaja seksuaalse sättumuse tõttu. Töötajaga on võimalik lõpetada töösuhe ainult juhul, kui seda nõuab majanduslik olukord (koondamine) või kui töötaja eksimuste ja rikkumiste tõttu ei ole töösuhte jätkamine võimalik. Töölepingu seaduse kohaselt peab tööandja järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ning edendama võrdseid võimalusi vastavalt soolise võrdõiguslikkuse seadusele ning võrdse kohtlemise seadusele.

Kui tööandjal ei ole varem inimese töö kohta pretentsioone olnud, kuid peale töötaja samast soost elukaaslase või tema seksuaalse identiteedi avalikustamist tööandja suhtumine muutub, võib kahtlustada diskrimineerimist. Seksuaalse sättumuse tõttu otsese diskrimineerimise ohvriks langenud töötaja peaks probleemi lahendamiseks rääkima tööandjaga. Samuti võib abi olla vestlusest mõne usaldusisikuga, näiteks personalijuhi või osakonnajuhatajaga. Kui see ei aita, on võimalik kaasata kolmas osapool, kes aitab lahenduse leida. Seksuaalset sättumust puudutavate küsimustega võib pöörduda võrdsete võimaluste voliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning tagatakse anonüümsus. Samuti võib ühendust võtta nii töövaidluskomisjoniga kui ka lepitusmenetluseks õiguskantsleriga.