Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas tööandjal on õigus eeldada, et töötaja lahkub töölt pensioniea saabudes?

Pensioniikka jõudes on inimese peamiseks mõttekohaks see, kas tööpostil jätkata või koduseks jääda. Seda otsust mõjutavad tööülesannete raskus, tervis, perekondlik olukord ja muud tähtsad tegurid. Kindlasti ei tohiks töölt lahkumise otsus sündida tööandja soovist lähtuvalt. Kas tööandjal on õigus eeldada, et töötaja lahkub ametilt pensioniea saabudes?

Pea kõikides töö ja vanusega seotud küsimustes tuleb teadvustada, et vanusenumbril ei ole tähtsust. See tähendab, et inimene võib töötada täpselt nii kaua, kuni tal on jaksu ning töötahet. Vanus mängib rolli vaid teatud juhtudel, näiteks kaitseväes, kus tegevteenistus lõpeb 60-aastaselt. See tähendab, et kui antud töökohal pole seaduses kehtestatud vanusepiiranguid, ei ole tööandjal õigus töösuhet vanuse tõttu lõpetada. Samuti pole õigustatud vanuse tõttu töötaja kõrvalejätmine koolitustest ja edutamisest (võrdse kohtlemise seadus § 2 lg 2).

Tööandjal ei sobi töötajalt küsida eaga seotud suunavaid küsimusi, mis võivad vähendada töötaja motiveeritust ning seeläbi ka töö tulemuslikkust. Sellist suunavat käitumist võib kasutada argumendina hilisemal diskrimineerimise tuvastamisel. Veel on keelatud vanusega seotud asjaolude esile toomine. Näiteks märkus, et töötajal puudub „nooruslik entusiasm“, on otseselt halvustav.

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, kuid sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.