Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas vanusenõude töökuulutusse märkimine on lubatud?

Töökuulutust kirjutades peaks iga tööandja hoolikalt järele mõtlema, millised nõudmised ja ootused tal uuele töötajale on. Juhul kui nõudmiste sekka kuulub ka vanusenõue, tuleb veenduda, et see tuleneks seadusest, mitte tööandja isiklikest eelistustest. Millisel juhul on vanusepiirangu töökuulutusse märkimine lubatud?

Vanusenõude märkimine on lubatud vaid siis, kui see tuleneb seadusest – näiteks alkoholi serveerimiseks peab töötaja olema üle 18 eluaasta (töölepingu seadus § 13). Kui vanusenõue pole seaduses kirjas, ei saa tööandja omavoliliselt otsustada, millises vanuses inimene kõige paremini tööd tegema sobib. Kui tööandja sellest põhimõttest ei lähtu ning valib ametisse inimese tulenevalt tema vanusest, on tegemist ebavõrdse kohtlemisega ja ebaõiglaselt tööst ilma jäänud kandideerijatel on õigus nõuda valuraha.

Töö saamisel, edutamisel, värbamisel ja valikukriteeriumite kehtestamisel on vanusest tulenev ebavõrdne kohtlemine keelatud (võrdse kohtlemise seadus § 2 lg 2). Diskrimineerimiseks ei peeta siiski vanuse alusel seadusega sätestatud erinevat kohtlemist, kui sellel on objektiivne ja mõistlik tööhõivepoliitikat, tööturgu, kutseõpet või sotsiaalkindlustusteenuseid hõlmav õiguspärane eesmärk ning selle eesmärgi saavutamise vahendid on asjakohased ja vajalikud (võrdse kohtlemise seadus § 9 lg 2). Muu hulgas ei peeta diskrimineerimiseks erinevat kohtlemist vanuse tunnuse alusel, kui see on oluline ja määrav kutsenõue, mis tuleneb kutsetegevuse laadist või sellega seotud tingimustest ning nõude eesmärk on õiguspärane ja nõue proportsionaalne (võrdse kohtlemise seadus § 10 lg 1).

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.