Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas värbamisintervjuul tohib kandidaadilt küsida, kas tal on alaealisi lapsi või puudega või eakaid pereliikmeid, kelle eest ta hoolitsema peab?

Ei tohi. Teave selle kohta, kas tööle soovija on lapsevanem või kas tal on hooldatavaid, ei näita, kas inimene sobib tööd tegema või kas ta tuleb töö tegemisega hästi toime. Kaasaegsetel lapsevanematel on palju erinevaid võimalusi ka väga keeruliste olukordade lahendamiseks ja ka paljulapselisus ei tarvitse sugugi tähendada, et töötaja puuduks haiguste tõttu töölt enam kui näiteks lastetu kolleeg. Seetõttu ei tohi tööandja selliseid küsimusi esitada (TLS § 11 lg 1 ja lg 2). Kui tööandjal on hoiak või arvamus, et perekondlike kohustuste tõttu ei saa töötaja piisavalt hästi tööd teha, võib see viia diskrimineerimiseni.

Tööandja võtab tööle antud töökohale parima töötaja ning seetõttu võib töötajaid valida üksnes inimeste oskuste, teadmiste, kogemuse ja isikuomaduste alusel. Tööle soovija perekondlikud kohustused ei või kuuluda valikukriteeriumide hulka.

Soolise võrdõiguslikkuse seaduses ja võrdse kohtlemise seaduses märgitud perekondlike kohustuste all peetakse muu hulgas silmas ka pereliikmete hoolduskohustust (SoVS § 3 lg 1 p 3). Kui tööle valimisel või tööle võtmisel jäetakse tööle soovija kõrvale või teda koheldakse muul moel halvemini lapsevanemaks olemise või muude perekondlike kohustuste tõttu, siis loetakse seda diskrimineerimiseks (SoVS § 6 lg 2 p 1).

Tööandja ei või põhjendada kandidaatidelt alaealiste laste kohta küsimist sellega, et tal on vaja neid andmeid töötajale lapsepuhkuse või puudega lapse täiendavat lapsepuhkuse andmiseks (IKS § 6 p 2 ja p 3). Viimati nimetatud andmeid võib tööandja küsida ainult sellelt töötajalt, kelle ta on juba tööle võtnud.

TLS §11
SoVS § 3 lg 1 p 3, § 6 lg 2 p 1
VõrdKS § 2 lg 3

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.