Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kuidas luua erivajadusega inimestele teistega võrdseid võimalusi?

Puuetega inimeste võimalused ühiskonna- ja tööelus osaleda ei ole samasugused kui inimestel, kel puuet ei ole. Puuetega inimestel on vaja kohandatud keskkonda, et saaks rääkida võrdsest võimalusest tööl käia.

Võrdse kohtlemise seaduses (§11 lõige 2) on kirjas, et tööandjad peavad tagama selle, et puudega inimene saaks tööle tulla, tööd teha ja tal oleks võimalik osaleda koolitustel ning olla edutatud.

Töökoha kohandamine tähendab seda, et ehitis, tööruum, töökoht või töövahend on puudega inimesele muudetud ligipääsetavaks ja kasutatavaks. See kehtib ka üldkasutatavate liikumisteede ja olmeruumide kohta, mida puudega töötajad kasutavad.

Tööandja ei pea puudega inimesele töökohta kohandada, kui vajalikud abinõud tekitaksid talle ebaproportsionaalselt suuri kulutusi (võrdse kohtlemise seadus §11 lõige 2 ja 3).

Võrdõigusvoliniku kantselei on koostanud soovitused, et puuetega inimestel oleks reaalne võimalus kandideerida tööle, osutuda valituks, töötada ning saada koolitust.

  1. Koostada tegevuskavad puuetega inimeste tööle võtmiseks
  2. Puuetega inimeste värbamise soodustamiseks võiks kaaluda erivajadustega isikutele loodud töökohti või praktikakohti noortele puuetega inimestele, et parandada nende võimalusi saada pärast praktikat tasustatud tööd
  3. Lisada töökuulutustesse viide, et kandideerima on oodatud ka puudega inimesed. See julgustab puudega inimesi rohkem kandideerima ning näitab, et tulevane tööandja on vajaduse korral valmis tegema töökeskkonnas muudatusi ka puudega töötaja tarvis
  4. Tagada puuetega inimestele takistusteta juurdepääs hoonele ja liikumine hoone sees
  5. Töökeskkond tuleks kujundada lähtuvalt universaaldisaini põhimõtetest
  6. Tagada puudega töötajatele paindlikud töövormid, sh võimaldada osalist tööaega
  7. Avaliku sektori asutuste veebilehed peavad olema hõlpsalt kasutatavad ka puuetega inimeste poolt
  8. Loe võrdõigusvoliniku kantselei analüüsi ja soovitusi „Puuetega inimestele töötamise võimaluste loomine ministeeriumides“
  9. Puuetega inimeste puhul tähendab võrdse kohtlemise põhimõte tähendab seda, et puuetega inimestele võib anda teatud eeliseid. Näiteks võib luua spetsiaalselt puuetega inimestele mõeldud töö- või praktikakohti. Sellist käitumist ei peeta diskrimineerivaks

Kui tunned, et Sind on ebavõrdselt koheldud, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.