Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kuidas toimida, kui tööandja lükkab tööle kandideerija tagasi tema vanuse tõttu?

Kui töökuulutusi lugedes jääb silma vanusenõue ning see takistab soovitud töökohale kandideerimist, tuleb uurida, kas selline nõue antud kuulutuses on õigustatud. Vanusenõude töökuulutusse märkimine on lubatud vaid juhul, kui see on seadusega kooskõlas – näiteks ei tohi alkoholi serveerida alaealised (töölepingu seadus § 7). Kuidas toimida aga siis, kui vanus ei mängi konkreetse töö puhul rolli, aga tööandja väidab vastupidist?

Juhul kui töökuulutuses on kirjas tööga mitte seotud või töö laadist mittetulenev vanusepiirang, tasub siiski soovitud tööle kandideerida. Kui tööandja lükkab kandidatuuri tagasi vanusega seotud põhjustel ning eelistab näiteks madalama kvalifikatsiooniga nooremat inimest, on suure tõenäosusega tegu ebavõrdse kohtlemisega. Sellisel juhul on tööle kandideerijal õigus oma õiguste väljaselgitamiseks pöörduda tööinspektsiooni või võrdõigusvoliniku poole. Kui selgub, et tegu on ebavõrdse kohtlemisega ning kannataja on ebaõiglastel põhjustel töökohast ilma jäänud, on tal õigus nõuda valuraha.

Töö saamisel, edutamisel, värbamisel ja valikukriteeriumite kehtestamisel on vanusest tulenev ebavõrdne kohtlemine keelatud (võrdse kohtlemise seadus § 2 lg 2). Siiski ei peeta diskrimineerimiseks vanuse alusel seadusega sätestatud erinevat kohtlemist, kui sellel on objektiivne ja mõistlik tööhõivepoliitikat, tööturgu, kutseõpet või sotsiaalkindlustusteenuseid hõlmav õiguspärane eesmärk ning selle eesmärgi saavutamise vahendid on asjakohased ja vajalikud (võrdse kohtlemise seadus § 9 lg 2). Muu hulgas ei peeta diskrimineerimiseks erinevat kohtlemist vanuse tunnuse alusel, kui see on oluline ja määrav kutsenõue, mis tuleneb kutsetegevuse laadist või sellega seotud tingimustest ning nõude eesmärk on õiguspärane ja nõue proportsionaalne (võrdse kohtlemise seadus § 10 lg 1).

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.