Volinik illustration Volinik illustration

Mida näitab statistika?

Kõik inimesed on uudishimulikud. Uudishimust ajendatuna saame teadmisi ja need on  meie käitumise ja mõtlemise alus. Paljud meie igapäevased küsimused algavad sõnadega “kui palju”. Näiteks:  * […]