Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Mida tähendab kaudne diskrimineerimine?

Otsene diskrimineerimine ehk otsene ebavõrdne kohtlemine tähendab seda, et kedagi koheldakse teatud olukorras halvemini näiteks tema soo, vanuse, rahvuse, nahavärvi, veendumuste, seksuaalse sättumuse, puude või usutunnistuse põhjal (soolise võrdõiguslikkuse seadus § 3 lg 1 p 3 ja võrdse kohtlemise seadus § 3 lg 2). Kuid mida tähendab ning kus võime märgata kaudset ebavõrdset kohtlemist?

Kaudset ebavõrdset kohtlemist on raskem tuvastada kui otsest, sest kaudse ebavõrdse kohtlemise korral on inimene või inimeste grupp sattunud teistega võrreldes ebasoodsamasse olukorda pealtnäha neutraalse ning normaalse tegevuse, olukorra, kriteeriumi või seaduse sätte tõttu (soolise võrdõiguslikkuse seadus § 3 lg 1 p 4 ja võrdse kohtlemise seadus § 3 lg 4).

Lihtsustatult öeldes tähendab kaudne diskrimineerimine seda, et halvemini kohtlemine ei toimu otse – näiteks tööandja halvustav kommentaar töötaja kohta –, vaid leiab aset kaudselt, näiteks mõne tööga seotud nõude kaudu. Nõudes võib kirjas olla, et edutamiseks on vajalik pikaajaline katkematu töötamine, mis tundub pealtnäha normaalse ning enesestmõistetava kriteeriumina, kuid tegelikult on tegu kaudse ebavõrdse kohtlemisega meeste ning naiste suhtes, kelle soov on ühel hetkel lapsevanemaks saada ja lapsehoolduspuhkust võtta.

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.