Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Mida tähendab otsene sooline diskrimineerimine?

Otseseks sooliseks diskrimineerimiseks nimetatakse olukorda, kus ühte inimest koheldakse tema soo tõttu halvemini kui koheldakse, on koheldud või koheldaks teist inimest samalaadses olukorras (SoVS § 3 lg 1 p 3). Inimene, kelle kohtlemisega praegust olukorda võrreldakse, võib olla samalaadses olukorras kas praegu, oli seda minevikus või ei pea teda reaalselt üldse eksisteerima. Viimasel juhul võrreldakse praegust olukorda hüpoteetilise olukorraga, kui teine inimene (reeglina vastassoost, kuid mitte tingimata) oleks samalaadses olukorras.

Otseselt sooliselt diskrimineeriv on näiteks see, kui kandidaat jäetakse tööle võtmata ainult või eelkõige seetõttu, et ta on naine (nt arvab tööandja, et tegemist on naiste jaoks sobimatu tööga või naine jääks peatselt lapseootele) või mees (nt arvab tööandja, et meestel puuduvad emotsionaalsed eeldused laste või eakate eest hoolitsemiseks või et mees ei jääks kaua madalapalgalisele tööle). Otsese diskrimineerimise puhul ei ole oluline see, kas lubamatu erinev kohtlemine toimus pahatahtlikkusest või teadmatusest.

Eesti õiguses loetakse otseseks sooliseks diskrimineerimiseks ka inimese ebasoodsamat kohtlemist seoses raseduse ja sünnitamise, lapsevanemaks olemise, perekondlike kohustuste täitmise või muude soolise kuuluvusega seotud asjaoludega. Nende olukordade puhul ei ole vajalik, et reaalselt olemas olevad või teoreetilised võrdlusisikud oleksid eri soost. See tähendab, et otseseks diskrimineerimiseks loetakse näiteks ka sellist juhtu, kui tööandja kohtleb rasedat naist ebasoodsamalt kui naist, kes ei ole rase või lapsevanemaks olevat meest ebasoodsamalt kui meest, kel lastega seotud hoolduskohustused puuduvad.

Otseseks sooliseks diskrimineerimiseks on ka sooline ja seksuaalne ahistamine ning olukorrad, kus ahistamise tõrjumise või ahistamisele alistumise tõttu koheldakse inimest ebasoodsamalt. Sooline ahistamine on näiteks ka see, kui kedagi solvatakse tema lapsevanemaks olemise tõttu.

Kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.