Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Mida teha, kui lapsehoolduspuhkuselt naastes ei paku ülemus töötajale enam sama töökohta?

Kuigi lapsehoolduspuhkuselt naastes on töötajal õigus samale töökohale, tuleb vahel ette teatavaid muutusi. Kui tööle naasjale ei pakuta varasemaga võrreldes enam sama töökohta, ei ole tegu automaatselt ebavõrdse kohtlemisega. Uue töökoha pakkumise taga võib olla palju erinevaid asjaolusid, mida ei pruugita enne tööandjaga rääkimist märgata.

Töökoha muutumise põhjuseid võib olla erinevaid, näiteks võib olla muutunud organisatsiooni tegevus või ametinimetus, kuid tööülesanded on laias laastus samaks jäänud.

Kui ametikoht on aga selgelt muutunud, näiteks pakutakse varem juhi kohal olnud töötajale sekretäri kohta, on töötajal õigus paluda tööandjalt mentorlust või tuge uuel töökohal kohanemiseks. Selline töökoha muutus saab aga toimuda vaid mõjuval põhjusel ning poolte kokkuleppel (töölepingu seadus § 12). Kui aga mõjuvad põhjused ja vastavad kokkulepped puuduvad ning tööandja kohtleb töötajat ebavõrdselt, on töötajal õigus pöörduda tööinspektsiooni poole.

Kui tööandja kohtleb töötajat ebavõrdselt tulenevalt tema soost, näiteks viib ta üle teisele tööle, lõpetab töösuhte või soodustab selle lõppemist soolise kuuluvusega seotud põhjustel, rikub ta seadust (soolise võrdõiguslikkuse seadus § 6 lg 1). Lisaks on lubamatu kedagi halvemini kohelda lapsevanemaks olemise või vanemlike kohustuste täitmise tõttu (soolise võrdõiguslikkuse seadus § 6 lg 2 p 1).

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.