Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Mida võib töötaja nõuda, kui selgub, et tööandja on teda diskrimineerinud?

Kui töötajat on diskrimineeritud, siis võib ta nõuda tööandjalt, et talle kahju tekitav käitumine lõpetataks. Nõuda võib ka nii varalise kui ka mittevaralise kahju hüvitamist (VõrdKS § 24 lg 1 ja lg 2, SoVS § 13 lg 1 ja lg 2).

Kahju hüvitamise nõude peab töötaja esitama ühe aasta jooksul alates päevast, mil ta sai teada kahju tekkimisest. Kahju hüvitamise üle saab otsustada üksnes kohus või töövaidluskomisjon. Kui diskrimineerimine seisnes selles, et töötajat ei võetud tööle seaduses nimetatud tunnuse tõttu, siis ei saa nõuda enda tööle võtmist (SoVS § 13 lg 4, VõrdKS § 24 lg 4).

Kui töövaidlusorgan tuvastab, et töölepingu ülesütlemine oli tühine, siis võib töötaja nõuda tööle ennistamist. Kui aga tööandja taotleb töölepingu lõpetamist, siis lõpetab kohus või töövaidluskomisjon töölepingu TLS § 107 lg 2 alusel ning töötajat tööle ei ennistata. Tööandja taotlust ei rahuldata, kui töötaja on ülesütlemise ajal rase või töötajal on õigus saada rasedus- või sünnituspuhkust või kui töötaja on valitud töötajate esindajaks.

Töövaidlusorgan lõpetab nimetatud isikutega töölepingu ainult juhul, kui tööle ennistamine ei ole mõistlikult võimalik, näiteks kui tööandja on oma tegevuse lõpetanud.

Kui tunned, et Sind on ebavõrdselt koheldud, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.